Sprawozdania finansowe

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Dodanie sprawozdań 2021

od 2022-05-10 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

publikacja sprawozdań finansowych za rok 2020

od 2021-05-10 do 2026-12-31

sprawozdanie finansowe za rok 2019

dodanie elementu

od 2020-07-09 do 2025-07-08

sprawozdanie finansowe za 2018

dodanie sprawozdania za 2018

od 2019-05-09 do 2024-12-31