Komunikat: Mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data obowiązywania

od 2018-01-19 do 2018-02-09

Treść

MPU-ORZ1/5044-30/S3a/17                                                  Poznań, dnia 19 stycznia 2018 r.
6400/17


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LVIII/1087/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 9 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: dodano nowy plan (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Ciesielska
Data i godzina publikacji: 2018-01-19 09:50