"Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania - etap pilotażowy - Śródka"

"Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania - etap pilotażowy - Śródka" zatwierdzony został uchwałą Nr LXXXIX/1006/IV/2006 Rady Miasta Poznania w dniu 7 marca 2006 roku.
Zasadniczym celem programu jest stworzenie dla dzielnicy Śródka ram oraz instrumentów działania, koniecznych dla wdrażania projektów rewitalizacyjnych, mających na celu trwałą poprawę sfery gospodarczej tego obszaru oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców.
Uchwalony etap pilotażowy Miejskiego Programu Rewitalizacji stanowi dla miasta Poznania pierwszy element rodzącej się obecnie polityki rewitalizacyjnej oraz zintegrowanego podejścia do spraw planowania przestrzennego i rewitalizacji. Jednocześnie dokument ten, jak i zdobyte doświadczenia w procesie jego wdrażania, posłużą w przyszłości jako wzorzec dalszych działań rewitalizacyjnych podejmowanych w kolejnych edycjach Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2006-04-06 07:49 - dodanie nowego programu ()