Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ulicy Janikowskiej i Miśnieńskiej.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ulicy Janikowskiej i Miśnieńskiej. PO.ZUZ.4.4210.861.3.2021.KG

od 2021-12-07 do 2021-12-15

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 7.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/64/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie projektu okładki publikacji podsumowującej projekt z zakresu edukacji kulturalnej pod tytułem "Collegium Martineum. Biografia miejsca"

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Marcin Markowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-07 do 2026-12-07

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Junikowskiej i Miśnieńskiej.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Junikowskiej i Miśnieńskiej. PO.ZUZ.4.4210.861.3.2021.KG

od 2021-12-06 do 2021-12-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                 

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu r. została wydana decyzja Nr   586/2021      o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie warsztatu
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję biurowo-magazynową, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 59/10, ark. 24, obręb Górczyn, położonej w Poznaniu przy
ul. Głuchowskiej 10.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III.6730.555.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-12-06 do 2021-12-20

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/55/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w dniu 29.11.2021 r. oraz przygotowanie tekstu na potrzeby  publikacji poseminaryjnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Miler,

ul. Wygon 1/3

80-723 Gdańsk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/58/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury na podstawie prezentacji oraz przygotowanie referatu w formie pisemnej na potrzeby Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w Bramie Poznania w dniu  29 listopada 2021 r.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Małgorzata Tkacz-Janik

ul. Orlickiego 9/12

44-100 Gliwice

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/50/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury na podstawie prezentacji oraz przygotowanie referatu w formie pisemnej na potrzeby Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w Bramie Poznania w dniu  29 listopada 2021 r.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Elżbieta Pakszys

os. Wichrowe Wzgórze 13/6

61-675 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/53/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w dniu 29.11.2021 r. oraz przygotowanie tekstu na potrzeby  publikacji poseminaryjnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Nadolska

ul. Walecznych 2/72

85-828 Bydgoszcz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/51/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury na podstawie prezentacji oraz przygotowanie referatu w formie pisemnej na potrzeby Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w Bramie Poznania w dniu  29 listopada 2021 r.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

"Izabela Skórzyńska

ul. Hetmańska 33/10

60-251 Poznań"

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Obwieszczenie dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni szczelnych ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni szczelnych ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.867.4.2021.KL

od 2021-12-02 do 2021-12-17

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/48/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie autorskiego scenariusza i realizacja na jego podstawie warsztatów pt. "Spódnice wyzwolenia" w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Naukowczynie

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julia Kromolicka

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-12-02 do 2026-12-02

Obwieszczenie dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadznie wód opadowych, wykonanie urządzenia wodnego i przejście pod dnem Kanału Swadzimskiego.

Obwieszczenie dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadznie wód opadowych, wykonanie urządzenia wodnego i przejście pod dnem Kanału Swadzimskiego. PO.ZUZ.4.4210.838.5.2021.KG

od 2021-12-01 do 2021-12-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-12-01 do 2021-12-21

Wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-12-01 do 2021-12-21

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                     

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 582/2021 o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowo-biurowo-handlowych, planowanej do realizacji na działkach ewid. nr 3/1, 3/2, ark. 02, obręb Winiary, położonych
w Poznaniu przy ul. Obornickiej 248

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.496.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

­      z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

­      kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

­      dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-12-03 do 2021-12-17

Obwieszczenie dot. inwestycji celu publicznego tj. budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku wraz z wyposażeniem i przebudową sieci kolidujących.

Obwieszczenie dot. inwestycji celu publicznego tj. budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku wraz z wyposażeniem i przebudową sieci kolidujących. WGP.6733.27.2021

od 2021-12-01 do 2021-12-16

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

30-11-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/46/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wykonanie uzupełniającego autorskiego tłumaczenia treści publikacji o charakterze edukacyjno-kulturalnym w postaci folderów Traktu Królewsko-Cesarskiego

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Lingo Monika Kotkowska  

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-11-30 do 2026-11-30

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19. PO.ZUZ.4.4210.883.3.2021.KJ

od 2021-11-30 do 2021-12-08

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                     

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "nadbudowa jednej kondygnacji do wysokości bezpośrednio sąsiadującego budynku przylegającego (tj. Nad Wierzbakiem 24)", przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 34, ark. 41, obręb Golęcin, położonej przy                                        ul. Nad Wierzbakiem 26 w dniu 26.11.2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-11-30 do 2021-12-14

RODO

Inspektor Danych Osobowych Przedszkola nr 163 ares mailowy iod4_oswiata@um.poznan.pl

od 2021-01-01 do 2021-12-31