Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o. PO.ZUZ.4.4210.730.3.2022.MD

od 2022-09-29 do 2022-10-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - przenośny piec do wypalania ceramiki RAKU.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - przenośny piec do wypalania ceramiki RAKU.
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przenośny piec do wypalania ceramiki RAKU. Zastosowanie:
Piec umożliwia wykonywanie zadań w ramach zajęć prowadzonych w formie plenerów artystycznych organizowanych poza szkołą. Edukacja outdoorowa nastawiona jest na działanie poznawcze, na twórcze eksperymentowanie i w ten sposób doskonalenie umiejętności praktycznych.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do wypalania ceramiki na otwartej przestrzeni
Pojemność 90 - 110 litrów
Temperatura 1000 -1200 oC (±10%)
Zasilanie gaz propan

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.

V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - piec komorowy NE grzany z trzech stron.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - piec komorowy NE grzany z trzech stron.
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Piec komorowy NE grzany z trzech stron.
Zastosowanie: Piec jest przystosowany do pracowni ceramiki w szkołach, jako urządzenie wielofunkcyjne będzie służył do wypalania ceramiki oraz obróbki malowanych przedmiotów ceramicznych.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do wypalania ceramiki, proste wtapianie
Pojemność 90 - 130 litrów
Temperatura 1100 -1400 oC (±10%)
Moc (KW) 6.0 - 10.0 KW

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.

V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - piec do wtapiania szkła

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - piec do wtapiania szkła
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Piec do wtapiania szkła Zastosowanie:
w szkolnej pracowni ceramiki wykorzystanie pieca pozwoli wprowadzić do procesu dydaktycznego elementy fusingu, czyli wtapiania szkła w ceramikę, dzięki temu uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności i zwiększą swoje kompetencje zawodowe.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do fusingu
Powierzchnia 0,6 - 0,7 m2 (±10%)
Temperatura 900 - 1000 oC (±10%)
Moc (KW) 6.0 - 10.0 KW

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.

V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - młyn kulowy

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - młyn kulowy
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Młyn kulowy Zastosowanie:
w szkolnej pracowni ceramiki urządzenie będzie bardzo pomocne w procesie szkliwienia, pozwoli to zaoszczędzić koszty procesu szkliwienia wyrobów ceramicznych - odpady materiałów ceramicznych i szkliwa można będzie zetrzeć i wykorzystać wielokrotnie.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do gliny
Pojemność 9 - 12 litrów
Moc (KW) 0,3 -0,6 KW

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.
V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - mixer / mieszadło do zapraw.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - mixer / mieszadło do zapraw.
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Mixer / mieszadło do zapraw Zastosowanie:
Wykorzystanie urządzenia w szkolnej pracowni ceramiki usprawni proces przygotowania masy ceramicznej, tak aby była jak najlepszej jakości, przy zachowaniu wysokiej wydajności wykorzystania wypalanego materiału.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do mieszania zapraw i gliny
Pojemność pojemnika 40 - 70 litrów
Prędkość mieszania 40 - 70 obr./min. (±10%)
Moc (KW) 0,4 - 0,8 KW

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.
V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - mieszarka do gliny

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - mieszarka do gliny
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Mieszarka do gliny Zastosowanie:
w szkolnej pracowni ceramiki ze względu na dużą ilość gliny wykorzystywanej w czasie zajęć ważne jest wypracowanie dużej wydajności tego materiału. Mieszarka do gliny pozwoli na obróbkę odpadów i wielokrotne ich wykorzystanie.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do mieszania gliny
Wydajność 250 - 350 kg na godz. (±10%)
Średnica dyszy 7 - 8 cm
Moc (KW) 0,7 - 0,9 KW

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.

V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI CERAMICZNEJ - Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - komora natryskowa z kurtyną wodną

I. ZAMAWIAJĄCY:
Beneficjent Miasto Poznań/ Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni ceramicznej - komora natryskowa z kurtyną wodną
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Komora natryskowa z kurtyna wodną Zastosowanie:
w szkolnej pracowni ceramicznej urządzenie pozwoli uczniom realizować zagadnienia z zakresu procesu szkliwienia.
Najważniejsze cechy produktu:
Przeznaczenie do szkliwienia ceramiki z kurtyną wodną
Wydajność pompy 2 - 4 m3/h (±10%)
Wydajność wentylatora 3000 - 3500 m3/h (±10%)
Obciążenie podstawy do szkliwienia 6 - 8 kg
Zasilanie urządzenia 230-250V

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.

V. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Miasto Poznań/Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres: krzysztof.jakubiak@zsb1.poznan.pl w terminie do dnia 5 października 2022 r.
Do kontaktów upoważniony jest Krzysztof Jakubiak, tel. 61 854 27 53.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

od 2022-09-28 do 2022-10-05

Rozstrzygnięcie I edycji Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022

Działając na podstawie Uchwały nr LXIX/1256/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2022 r. ws. ustanowienia Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022, Komisja stypendialna po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 151 wniosków postanowiła jednogłośnie przyznać 26 stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

od 2022-09-28 do 2022-12-31

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Janiny Omańkowskiej w Poznaniu

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Janiny Omańkowskiej w Poznaniu. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

od 2022-09-27 do 2022-10-17

KOS-VIII.6540.51.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 41 ust. 4, w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

  • o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych nt.: Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Bobrownickiej w Poznaniu", na wniosek spółki: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnik, złożony dnia 20.09.2022 r.

Roboty geologiczne prowadzone będą na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 8/25, ark. 3, obręb 009 Spławie. 

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, w godzinach urzędowania a także drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kos@um.poznan.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

KOS-VIII.6540.51.2022

od 2022-09-26 do 2022-10-10

Raport z wdrażania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Poznania (MPA) w okresie 2019-2021

Raport z wdrażania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Poznania (MPA) w okresie 2019-2021

od 2022-09-23 do 2022-12-31

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: o wydanie pozwolenia na budowę na remont sieci wodociągowej DN 150 wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie nieruchomości przy ul. Wronieckiej i Mokrej (działki nr ew. 1/2, 1/1, 23, 59/5, 45, 9, 10, 11, 24, 31, 37, 38, 19, 27, 25, 28 ark. 15 oraz 27/4, 27/9, 34, 18 ark. 14 obręb Poznań) w Poznaniu

z wniosku: AQUANET S.A., ulica Dolna Wilda 126 61-492 Poznań, otrzymanego dnia 29.07.2022r. i doprecyzowanego w zakresie nazwy inwestycji w dniu i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2022-09-26 do 2022-10-10

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/59/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci kompleksowej organizacji wydarzenia: "Festiwal dawnych komputerów i gier" w Centrum Szyfrów Enigma.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry"

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-22 do 2032-09-22

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

od 2022-09-21 do 2022-10-11

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną..

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 230/73 i 230/74 Bogucin, gmina Swarzędz. WOS.6220.1.10.2022-10

od 2022-09-21 do 2022-10-05

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20.09.2022r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 240/9, 207/5 (cz.), 240/12 (cz.), ark. 33, obręb Łazarz, położonych przy ul. Kolejowej 35 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UAI.6730.369.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie. Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.09.2022r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

Obwieszczenie dot. wydania decyzji- pozwolenia wodnoprawnego na szczególone korzystanie z wód na terenie działek o nr 14/3 (ark.17), 13/3 (ark.18), 15/13, 15/14, 15/15, 15/16 (ark.19), 11/2 (ark.20) obręb 0006 Żegrze Miasto Poznań..

Obwieszczenie dot. wydania decyzji- pozwolenia wodnoprawnego na szczególone korzystanie z wód na terenie działek o nr 14/3 (ark.17), 13/3 (ark.18), 15/13, 15/14, 15/15, 15/16 (ark.19), 11/2 (ark.20) obręb 0006 Żegrze Miasto Poznań województwo wielkopolskie. PO.ZUZ.4.4210.625.4.2022.KC

od 2022-09-20 do 2022-10-04

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/23/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 16 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat z cyklu Magiczny dywan.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-20 do 2032-09-20

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/50/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie materiału tekstowego scenariusza spaceru na potrzeby wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa w ramach marki Fest Fyrtel wraz z przekazaniem praw autorskich do dzieła.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Prendke

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-19 do 2032-09-19