Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert 31/2021

Zarządzenie nr 260/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.03.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 31/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" , na rok 2021 - w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki.

od 2021-03-18 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert 34/2021

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROKU 2021

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 239/2021/P z dnia 12 marca 2021 r (w załączniku)

od 2021-03-12 do 2021-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 34/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROKU 2021

Rodzaj zadania i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Zadanie: Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu.

Planowane wydatki: 100 000,00zl (sto tysięcy zł)

Celem zadania jest: Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu, funkcjonującego przez 5 dni w tygodniu.

Proponowane rezultaty zadania:

  • liczba zrealizowanych mediacji rodzinnych,
  • liczba zrealizowanych specjalistycznych szkoleń/seminariów z zakresu mediacji dla specjalistów pierwszego kontaktu z rodziną,
  • liczba zrealizowanych warsztatów dot. mediacji rówieśniczych dla młodzieży,
  • liczba zrealizowanych warsztatów dla pracowników samorządowych z zakresu wykorzystania metod mediacyjnych w pracy z klientem,
  • liczba warsztatów /seminariów dot. mediacji rówieśniczych dla opiekunów młodzieży,
  • liczba prowadzonych młodzieżowych grup mediatorów rówieśniczych.
od 2021-01-28 do 2021-12-31