Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 57/2020

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 57/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

w
Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - program edukacyjny w zakresie przywództwa i rozwoju liderów
Opis zadania publicznego

     Zadanie: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - program edukacyjny w zakresie przywództwa i rozwoju liderów

1)      cel zadania: przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie przywództwa i rozwoju liderów z Poznania
2)      proponowane rezultaty zadania:
a)         objęcie programem edukacyjnym min. 30 osób
b)        realizacja  min. 1 debaty oksfordzkiej
c) realizacja min. 1 bloku tematycznego w zakresie kompetencji przywódczych

                                                                                                                                                                                    

od 2020-07-16 do 2020-08-10

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 27/2020

Zarządzenie nr 117/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" , na rok 2020 - w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki.

od 2020-02-14 do 2020-12-31