Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Komunikat Termin ważności

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 4/2023

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej - 3 359 400 zł,

2. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - 605 000 zł,

3. Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - 270 000 zł,

4. Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego - 280 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia konkursowego.

od 2022-11-14 do 2022-12-06

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 727/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2022 roku.

od 2022-09-29 do 2023-07-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 49/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 49/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. na podstawie zarządzenia nr 247/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.03.2022 roku.

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 992/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-27 do 2022-12-31