Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2022

OTWARTY KONKURS OFERT NR 22/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2022 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również dla 250 osób w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - planowany koszt 35 165 875,00 zł.

2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) w tym również dla 50 osób w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - planowany koszt 1 318 594,00 zł.

3. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) - planowany koszt 800 000,00 zł.

4. Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r.  Nr 238 poz. 1586 ze zm.) - planowany koszt 8 210 274,00 zł.

5. Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca (70 miejsc dziennie) - planowany koszt 340 000,00 zł.

od 2021-11-17 do 2021-12-08

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 69/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Prowadzenie działań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 10 000 zł.

2. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 7 630 .

od 2021-09-01 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2021 na powierzenie realizacji zadania: zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - realizacja zajęć z ES dla uczniów w poznańskich szkołach; realizowaengo w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku na podstawie Zarządzenia nr 645/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 sierpnia 2021 roku. 

od 2021-08-06 do 2021-12-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 66/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszrze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 66/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego", na podstawie zarządzenia nr 618/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lipca 2021 roku.

od 2021-08-09 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 61/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 61/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 27 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 537/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 czerwca 2021 roku.

od 2021-06-29 do 2021-12-27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 49/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 49/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w okresie od 10 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 397/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

od 2021-05-07 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku na podstawie Zarządzenia nr 143/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2021 roku. 

od 2021-02-19 do 2021-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze w pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku.

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze w pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku, na podstawie Zarządzenia nr 144/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2021 roku.

od 2021-02-19 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zarządzenia nr 1058/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1056/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)  w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1052/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1051/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,·       -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·       -utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·     -angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·       -przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,·       -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·       -utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,·       -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·       Miasto Poznań - Partner Wiodący·       Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·       Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu·       Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie·      Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach·       Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie·       Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej·       Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy·       Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach·       Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu·       Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie·       Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym·       Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2020-03-01 do 2023-02-28