Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2020 - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 45/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 357/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-05-21 do 2020-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 43/2020 - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania / warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 43/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 380/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-05-21 do 2020-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2020, na powierzenie realizacji zadania: realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 28/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 104/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-02-11 do 2020-07-15

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", w roku 2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1067/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1067/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020  na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1066/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1066/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu  w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1070/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1070/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1069/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania  nr 1069/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1063/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1063/2019/P z dnia 20.12.2019r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZarządzeniePrezydenta Miasta Poznania nr 1068/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1068/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1073/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1073/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", w roku 2020, na realizację zadania publicznego pt."Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1074/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1074/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", w roku 2020

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1072/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1072/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 w obszarze "Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w roku 2020 i 2021 na powierzenie realizacji zadania pt."Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym  z niepełnosprawnością  intelektualną i zaburzeniami psychicznymi -  zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1077/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020

Zarządzenie nr 1077/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób",  w 2020 i 2021 roku, pt. "Prowadzenie Centrum Usamodzielniania w formie dziennego mieszkania wspomaganego - dla osób z niepełnosprawnością  i osób niesamodzielnych -zadanie  z projektu "Usługi społeczne  i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

od 2019-12-31 do 2020-12-31