Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie nr 1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 w obszarze Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałąnie uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1099/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 8/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latch 2020 - 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2022-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1101/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 11/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1100/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2020

Zarządzenie nr 1100/2019/P z dnia 30.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2020 w obszarze Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w latach 2020-2022, na zadanie pn.:
Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2020-12-31