Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 22.09.2022 zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: ""COŚ-LOŚ-PŚ Garbary - budowa infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy obiektami Spółki Akcyjnej AQUANET", przewidzianej do realizacji na działkach nr: 2/1 (cz.), 2/2 (cz.),

2/3 (cz.), 4 (cz.), 7 (cz.), 12/2 (cz.), 11/2 (cz.), 17/3 (cz.), 23/18 (cz.) - ark. 03; nr 3/2 (cz.), ark. 01 - obręb Karolin; nr: 19 (cz.), 20, 9/3, 8 (cz.), 18/1 (cz.), 22/1 (cz.), 22/2, 22/3 (cz.),

4/4 (cz.), 18/5, 5/2 (cz.), 5/1, 18/4 (cz.), 18/3 (cz.), 17 (cz.) - ark. 07, obręb Główna;

nr: 40 (cz.), 105 (cz.) - ark. 11, obręb Naramowice; nr: 24 (cz.), 23 (cz.), 22/5, 22/6, 22/4, 22/3, 18/2 (cz.), 19 (cz.), 20 (cz.), 21, 17/2 (cz.), 16/1 (cz.), 18/1, 17/1 (cz.), 16/2 (cz.),

15/2 (cz.), 8 (cz.), 7/1, 6/1, 1 (cz.), 2 (cz.) - ark. 27; nr: 6/1 (cz.), 4/9 (cz.), 3 (cz.), 4/8 (cz.),

8 (cz.), 6/2 (cz.) - ark. 11; nr: 98 (cz.), 100 (cz.), 80 (cz.), 81 (cz.) - ark. 28; nr 49 (cz.),

ark. 29 - Winiary; nr: 15/1 (cz.), 2/3 (cz.), 15/2, 14/1 (cz.), 14/6, 16/1, 14/3, 14/4, 14/5 (cz.), 14/7 (cz.) - ark. 03; nr 3/7 (cz.), ark. 05 - obręb Poznań; położonych w Poznaniu w rejonie ul.: Chemicznej, Lechickiej, Serbskiej, Nadbrzeże, Szelągowskiej i Garbary oraz

dz. nr: 208/4 (cz.), 209/6 (cz.), 209/5 (cz.), 210 (cz.), 214 (cz.), 213 (cz.), 223 (cz.) - ark. 11; nr: 224 (cz.), 227 (cz.), 229/21 (cz.), 229/9 (cz.), 229/10 (cz.) - ark. 14; nr: 223 (cz.),

229/33 (cz.), 229/15 (cz.), 229/29 (cz.) 229/30 (cz.), 229/31 (cz.), 229/32 (cz.), 229/33 (cz.), 229/34 (cz.), 229/35 (cz.), 229/35 (cz.), 229/37 (cz.), 229/38 (cz.), 229/39 (cz.), 229/41 (cz.), 229/42 (cz.) - ark. 06 - obręb Koziegłowy, położonych w Koziegłowach, Gmina Czerwonak.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.92.2022), Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-26 do 2022-10-10

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 15.09.2022 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 188 (cz.), 190/14, arkusz 08, obręb Morasko, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Celichowskich i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.144.2022),

i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 21.09.2022 r. została wydana decyzja nr 109/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na, budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 5/1 (cz.), 5/9, 5/15 (cz.), arkusz 41, obręb Krzesiny, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Przemyskiej

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA- IV.6733.81.2022), Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 21.09.2022 r. została wydana decyzja nr 108/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 4/18 (cz.), 4/160 (cz.), 4/161 (cz.), 4/162 (cz.), 4/163 (cz.), 4/164 (cz.), 4/165 (cz.), 4/166 (cz.), 4/167 (cz.), 4/168 (cz.), 4/169, arkusz 29, obręb Spławie, położonych w Poznaniu przy ul. Dobrepole.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.102.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-23 do 2022-10-07

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZĘCIA POSTANOWIENIA

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

O ODMOWIE WSZĘCIA POSTANOWIENIA

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 20.09.2022 r. zostało wydane postanowienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na, budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na częściach działek położonych w Poznaniu przy ul. Powozowej 10.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA- IV.6733.141.2022), Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 20.09.2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "rozbudowa i przebudowa hali widowiskowo-sportowej Arena wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą ukształtowania terenu" przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 8 (cz.), 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 20/24, 20/26, 20/39, 20/78 (cz.), 20/83 (cz.), 20/84 (cz.), 20/86 (cz.), 20/87 (cz.), 20/93 (cz.),

20/94 (cz.), 20/95 (cz.), 21/1, 21/5 (cz.), 21/6 - arkusz 29, obręb Łazarz, położonych

w Poznaniu w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Władysława Reymonta oraz

ul. Kazimierza Jarochowskiego..

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.131.2021 ), Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14.09.2022r. została wydana decyzja nr 107/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na działkach nr 29, 21 (cz.), 28 (cz.), 13 (cz.), 18 (cz.), 3 (cz.), 4 (cz.), arkusz 38, obręb Winiary położonych w Poznaniu przy Al. Solidarności.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.99.2022), Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-16 do 2022-09-30

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.09.2022 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej", przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 5/7 (cz.), 20/2 (cz.), arkusz 06, obręb Spławie, położonych w Poznaniu
przy ul. Aroniowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy
(sygn. UA-IV.6733.138.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00,
we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-14 do 2022-09-28

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 31.08.2022 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV", przewidzianej do realizacji na działce
nr 60/3 oraz częściach działek 60/1, 59, 72, ark. 20, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy
(sygn. UA-IV.6733.136.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00,
we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-14 do 2022-09-28

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,iż w dniu 09.09.2022 r. została wydana decyzja nr 106/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, przewidzianą
do realizacji na działkach nr 86/1 (część), 1/14 (część), 1/13 (część), 76/35, 76/36 (część), 76/42 (część), 76/37 (część), arkusz 12 oraz działce nr 66/16 (część), arkusz 13, obręb Łazarzpołożonych w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.89.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00
a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-12 do 2022-09-26

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.09.2022 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pożarniczego, kontenera magazynowego oraz wiaty", przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 1/1, ark. 17, obręb Dębiec, położonej w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 27 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.139.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00,
we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-13 do 2022-09-27

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa osiedlowej sieci cieplnej", przewidzianej do realizacji na części działki nr 3/8,
ark. 34, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego / Szydłowskiej / Wołyńskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.137.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00,
we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-09-12 do 2022-09-26

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Justyna Janina Sabuda w osobie adw. Małgorzata Mazur-Stepaniak.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Justyna Janina Sabuda w osobie adw. Małgorzata Mazur-Stepaniak. IV Nsm 301/22

od 2022-08-24 do 2022-09-26