Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: "COŚ-LOŚ-PŚ Garbary budowa infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy obiektami..

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: "COŚ-LOŚ-PŚ Garbary budowa infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy obiektami Spółki Akcyjnej AQUANET". IR-III.746.46.2022.10

od 2022-09-23 do 2022-10-07

Obwieszczenie dot. wpłynięcia do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego skarg na decyzję Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.14.2020.4 oraz na postanowienie Wojewody Wielkoposlkiego IR-III.7821.14.2020.4.

Obwieszczenie dot.  wpłynięcia do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego  skarg na decyzję Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.14.2020.4 oraz na postanowienie Wojewody Wielkoposlkiego IR-III.7821.14.2020.4. IR-III.7821.14.2020.4

od 2022-09-21 do 2022-10-05

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji na rzecz inwestora PKP Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn. Budowa i przebudowa lini kolejowej na odcinku 2.2.2. w zakresie: fragmentu lini kolejowej nr 352 Swarzędz- Poznań Starołęka...

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji na rzecz inwestora PKP Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn. Budowa i przebudowa lini kolejowej na odcinku 2.2.2. w zakresie: fragmentu lini kolejowej nr 352 Swarzędz- Poznań Starołęka... IR-V.7840.3.7.2022.6 

od 2022-09-19 do 2022-10-03