Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini kablowych średniego napięcia oraz linii światłowodowej, Miasto Poznań.

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  lini kablowych średniego napięcia oraz linii światłowodowej, Miasto Poznań. IR-III.746.64.2021.10

od 2021-12-06 do 2021-12-21