Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Andrzej Błaszyk.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Andrzej Błaszyk. IX Ns 682/19

od 2021-05-07 do 2021-08-09

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po p. Andrzej Henryk Szczeszyński.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po p. Andrzej Henryk Szczeszyński. I Ns 234/19/13

od 2021-04-27 do 2021-07-28

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.  I Ns 392/19

od 2021-04-23 do 2021-10-25

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marii Wiktorii Czerniewicz.

Ogłoszenie w sprawie  o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marii Wiktorii Czerniewicz. V Ns 38/21

od 2021-04-23 do 2021-07-26

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marcinie Pałka.

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marcinie Pałka. I Ns 314/20

od 2021-04-21 do 2021-07-22

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Krzysztof Franciszek Żabka.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Krzysztof Franciszek Żabka. I Ns 1072/19/13

od 2021-04-15 do 2021-07-16

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Mieczysław Andrzej Bogusławski.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Mieczysław Andrzej Bogusławski. I Ns 948/17/13

od 2021-04-15 do 2021-07-16

Postanowienie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Roman Zbigniew Kaźmierczak.

Postanowienie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Roman Zbigniew Kaźmierczak. I Ns 1009/20

od 2021-03-30 do 2021-07-01

Postanowienie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Eugeniusz Poplewski.

Postanowienie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Eugeniusz Poplewski. IX Ns 297/18

od 2021-03-22 do 2021-06-23

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Edyta Irena Kuntze.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Edyta Irena Kuntze. IX Ns 996/20

od 2021-03-22 do 2021-06-23

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Józefa Majewska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Józefa Majewska. I Ns 263/20

od 2021-03-10 do 2021-06-11

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Przemysław Biernacki.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Przemysław Biernacki. I NS 223/20/13

od 2021-03-09 do 2021-06-10

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Helena Zboralska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Helena Zboralska. IX Ns 161/20

od 2021-03-09 do 2021-06-10

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Irena Maria Zielińska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Irena Maria Zielińska. VII Ns 360/19/11

od 2021-02-23 do 2021-05-24

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku zmarłej p. Anna Wiśniewska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku zmarłej p. Anna Wiśniewska. V Ns 732/19

od 2021-02-23 do 2021-05-24

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Marek Kulczyk.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Marek Kulczyk. I Ns 749/16/13

od 2021-02-23 do 2021-05-24

Obwieszczenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Barbara Potulska.

Obwieszczenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Barbara Potulska. IX Ns 1170/19

od 2021-02-10 do 2021-05-11

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 28867zł do odbioru przez p. Kazimierz Jeske lub jego spadkobierców.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 28867zł do odbioru przez p. Kazimierz Jeske lub jego spadkobierców. VII Ns 98/17/8

od 2021-02-10 do 2021-05-11

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Marek Bracki.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Marek Bracki. IX Ns 248/19/10

od 2021-02-10 do 2021-05-11

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Zenon Idzik.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Zenon Idzik. I Ns 48/20

od 2021-02-10 do 2021-05-11