Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 16.08.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.6/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia / wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-08-16 do 2022-09-05

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej działki 5/823, 5/824 i 5/826 - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/823 (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/824 (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/826 (RV) - pow. 433 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 września 2022 r.

Przetargi odbędą się 12 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-07-15 do 2022-09-12

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działki: 1/397, 1/398, 1/399 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/397 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/398 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/399 (RIVb) pow. 647 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-06-24 do 2022-08-26