Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Rataje, rejon ulic Brneńskiej i Anny Jantar, teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Poznaniu:

-   rejon ulic Brneńskiej i Anny Jantar

obręb Rataje arkusz 02 działka 55/15 (Bp) pow. 745 m2  KW PO2P/00121897/9

obręb Rataje arkusz 06 działka 2/10 (Bp) pow. 2.029 m2 KW PO2P/00121897/9

powierzchnia łączna 2.774 m2.

 Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-01-10 do 2023-03-16

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej dz. 5/830 i 5/831 - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/830 (RV) - pow. 420 mKW PO1P/00165176/2,

ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/831 (RV) - pow. 416 mKW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 lutego 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-01-05 do 2023-02-28

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej dz. 5/828, 5/829 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/828 (RV) - pow. 423 mKW PO1P/00165176/2,

ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/829 (RV) - pow. 420 mKW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 lutego 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 16 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-01-05 do 2023-02-16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Głowieniec, rejon ul. Darniowej, teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 14 działek na rzecz jednego nabywcy

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Poznaniu:

w rejonie ul. Darniowej - obręb Głowieniec arkusz 07:

działka 3/122 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/123 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/124 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/125 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/126 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/127 (RIVa) pow. 717 m2

działka 3/128 (RIVa) pow. 701 m2

działka 3/133 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/134 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/135 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/136 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/137 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/138 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/140 (RIVa, RV) pow. 701 m2

powierzchnia łączna 9909 m2, KW PO2P/00111076/5.

Działki są sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 23 mara 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-12-29 do 2023-03-23