Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 26/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2023 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 26/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2023 roku, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Zarządzenia Nr 1/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zadanie publiczne pt: "Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną"
Kwota dofinansowania: 299 000, 00 zł

od 2023-01-03 do 2023-06-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2023 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2023 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Zarządzenia Nr 1005/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2022r.

Zadanie publiczne nr 1: "Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia"
Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł

Zadanie publiczne nr 2: "Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu"
Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł

Zadanie publiczne nr 3: "Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych"
Kwota dofinansowania: 255 709,00 zł

Zadanie publiczne nr 4: "Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp w okresie od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r."
Kwota dofinansowania: 249 980,00 zł

od 2022-12-27 do 2023-12-31