Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1018/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z 23 grudnia 2022 r.

od 2022-12-29 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 727/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2022 roku.

od 2022-09-29 do 2023-07-31