Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka (...)

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XI.525.5.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817): upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):Poznańska Liga Debat

Nazwa oferenta:Fundacja Projekty Edukacyjne

Termin realizacji zadania:09.10.2020- 30.11.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:6 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Stelli Gołębiewskiej (WZISS,  UMP), tel. 878 4199  e-mail: stella_golebiewska@um.poznan.plw terminie do  29 IX 2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2020-09-22 do 2020-09-29

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 21.09.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja i udział w meczach piłki nożnej z udziałem drużyny Szturm Junikowo Poznań

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Piłkarsko-Sportowe Szturm Junikowo Poznań

Termin realizacji zadania:

01.10.2020 - 30.11.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 53 49, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie 28.09.2020 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2020-09-21 do 2020-09-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 16 września 2020 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.3.5.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wycieczki krajoznawczo - rekreacyjne jako forma usprawniania psychofizycznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły"

Termin realizacji zadania:

Od 5 października 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Agnieszki Kirschke, tel.: 61 878 16 72,
e-mail: agnieszka_kirschke@um.poznan.pl w terminie do 23 września 2020 r.

od 2020-09-16 do 2020-09-23

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 15.09.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Brother Olympic Camp- Gwiazdy Igrzysk

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Akademia Judo

Termin realizacji zadania:

22.09.2020 - 10.10.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Janusza Krenca,
tel: 61 878 55 08, e-mail janusz_krenc@um.poznan.pl

w terminie 22.09.2020 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

.

od 2020-09-15 do 2020-09-22