Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.1.64.2022

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Koncert z okazji 100-lecia Paderka

Nazwa oferenta:

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Termin realizacji zadania:

2.09.2022 - 15.10.2022         

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

9 840 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 19.08.2022 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2022-08-13 do 2022-08-19

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Poznań, 11.08.2022 r.  

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku: KPRM-VIII.525.9.2022

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Szanujmy zabytki - secesja w Poznaniu.

Nazwa oferenta:

Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

05.09 - 16.09.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

6 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Paulina Idczak, tel.: 61 878 5735, e-mail:paulina_idczak@um.poznan.pl

w terminie 19.08.2022 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

Zastępca Dyrektora Biura

Katarzyna Parysek - Kasprzyk

od 2022-08-11 do 2022-08-19

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 11.08.2022r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

359253

Rodzaj zadania publicznego   (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego    (nazwa własna projektu)

Przystanek Dartera Dzieciom

Nazwa oferenta:

Poznańskie Stowarzyszenie RÓBMY DARTA

Termin realizacji zadania:

01.09.2022 r. - 17.11.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

9.800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Kamila Zielnicy, tel.: 878 5349 e-mail: kamil_zielnica@um.poznan.pl

w terminie do 18.08.2022 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

Załączniki:

  1. oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie,
  2. formularz zgłaszania uwag do oferty.
od 2022-08-11 do 2022-08-18

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

359171

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Rozmowy z klimatem

Nazwa oferenta:

Koalicja Zazieleń Poznań

ul. Rolna 37/10 61-491 Poznań

Termin realizacji zadania:

12.09.2022 r. - 30.11.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

2 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Małgorzaty Zielińskiej, tel.: 61 8784859, e-mail: malgorzata_zielinska-kos@um.poznan.pl

w terminie do 17.08.2022 r.

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2022-08-10 do 2022-08-17

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 10.08.2022r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

359371

Rodzaj zadania publicznego   (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego    (nazwa własna projektu)

Trenuj z Mistrzami - Juniorami 

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy "KKS Sporty Walki POZNAŃ"

Termin realizacji zadania:

01.09.2022 r. - 14.11.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Kamila Zielnicy, tel.: 878 5349 e-mail: kamil_zielnica@um.poznan.pl

w terminie do 17.08.2022 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

Załączniki:

  1. oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie,
  2. formularz zgłaszania uwag do oferty.
od 2022-08-10 do 2022-08-17

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 9.08.2022 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

359450

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych wśród osób zamieszkujących na terenie Poznania

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Twoja szansa z Homini+

Nazwa oferenta:

Homini Plus

Termin realizacji zadania:

12.09. - 09.12.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia do Arlety Mani i Marty Baumann - Wojciechowskiej, tel.: 61878 4098 i 61878 4343, e-mail: arleta_mania@um.poznan.pl i marta_baumann-wojciechowska@um.poznan.pl

w terminie do 19.08.2022 r.

od 2022-08-09 do 2022-08-19

Komunikat publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

        Poznań, 5 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

ZSS-II.525.11.1.2022

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Specjalistyczne konsultacje dla osób z chorobami otępiennymi w ramach działań ośrodka geriatryczno-gerontologicznego

Nazwa oferenta:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Termin realizacji zadania:

05.09.2022 r. - 30.11.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

8 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Kobryń, tel.: 61 878 54 81, e-mail: katarzyna_kobryn@um.poznan.pl

w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

(-) Joanna Olenderek

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2022-08-05 do 2022-08-16

komunikaty do ogłoszeń

roport dostępności

od 2021-03-03 do 2025-03-03