Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

16652

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Warsztaty Mocy - druga edycja

Nazwa oferenta:

Fundacja im. Julii Woykowskiej,

Termin realizacji zadania:

04.05.2021-15.07.2021    

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

9 900 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Stelli Gołębiewskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 4199 e-mail: stella_golebiewska@um.poznan.pl

w terminie do 16 kwietnia 2021 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2021-04-08 do 2021-04-15

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.2.35.2021

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zachowanie i kultywowanie polskiej tradycji patriotycznej Bambrów Poznańskich

Nazwa oferenta:

Towarzystwo Bambrów Poznańskich

Termin realizacji zadania:

26.04.2021 - 24.07.2021               

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 13.04.2021 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2021-04-07 do 2021-04-13

komunikaty do ogłoszeń

roport dostępności

od 2021-03-03 do 2025-03-03