Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2020

Zarządzenie nr 167/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2020-02-28 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 54/2020/P z dnia 24.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez  organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2020-01-27 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1079/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1079/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1078/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1078/2019/P z dnia 23.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31