Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Sprawozdania finansowe mjo


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Sprawozdania finansowe mjo

Komunikat Termin ważności

Informacja dodatkowa 2020r. MDK nr 2

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

od 2021-05-06 do 2026-12-31

MDK 2 zestawienie zmian w funduszu za 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Raport dostępności ZSO nr8 - XLO

Raport dostępności

od 2021-03-31 do 2025-03-30

sprawozdanie_fin_P184_2019, sprawozdanie_fin_P184_2019

sprawozdanie_fin_P184_2019, sprawozdanie_fin_P184_2019

od 2020-07-09 do 2025-07-09

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2025-12-31