Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej- Rybickiej działka 1/188 oraz działka 1/225 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych  w Poznaniu:

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/188 (RIVb) pow. 465 m2 KW PO1P/00318233/8,

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/225 (RIVb) pow. 437 m2 KW PO1P/00318233/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr 2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-09-22 do 2023-12-07

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej- Rybickiej działka 1/191 oraz działka 1/192 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych  w Poznaniu:

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/191 (RIVb) pow. 293 m2 KW PO1P/00318233/8,

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/192 (RIVb) pow. 280 m2 KW PO1P/00318233/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 listopada 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 23 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr 2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-09-15 do 2023-11-23

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej- Rybickiej działka 1/189 oraz działka 1/190 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych  w Poznaniu:

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/189 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00318233/8,

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/190 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00318233/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 października 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 19 października 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr 2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-09-08 do 2023-10-19

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Starołęka, rejon ul. Obodrzyckiej i Garaszewo - teren pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, położonej w Poznaniu:

rejon ulic Obodrzyckiej i Garaszewo

obręb Żegrze arkusz 18 działka 13/5 (dr) pow. 3009 m2 KW PO2P/00137392/4

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/6 (RIVa) pow. 8192 m2 KW PO2P/00124053/2

obręb Żegrze arkusz 20 działka 11/8 (RIIIb, RIVa) pow. 36 815 m2 KW PO2P/00124053/2

powierzchnia łączna: 48 016 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-09-04 do 2023-11-08

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Rataje - rejon ul. Jana Pawła II nr 21

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Jana Pawła II nr 21 obręb Rataje arkusz 02 działka 30/1 (Bp) pow. 360 m2 KW PO2P/00006183/9

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 października 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-08-18 do 2023-10-26

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Podolany, ulica Kartuska, teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Kartuskiej i Szaflarskiej - obręb Golęcin arkusz 02 działka 101/5 (Bp) pow. 509 m2 KW PO1P/00006985/4

- ulica Kartuska - obręb Golęcin arkusz 02 działka 101/6 (Bp, RIVa) pow. 508 m2 KW PO1P/00006985/4

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 listopada 2023 r.

Przetargi odbędą się 13 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-08-11 do 2023-11-13

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Łazarz, u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej, teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Poznaniu:

-   u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej

obręb Łazarz arkusz 35 działka 13/11 (RIIIa, RIIIb) pow. 12 121 m2 KW PO1P/00110972/2

 Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 września 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2023 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-07-25 do 2023-09-28