Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Winiary, ul. Wyłom - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową położoną w Poznaniu:

ul. Wyłom - obręb Winiary arkusz 20

działka 32/9   (Bp) pow. 494 m2

działka 32/10 (Bp) pow.   75 m2

działka 32/11 (Bp) pow.   40 m2

działka 32/13 (Bp) pow.     8 m2

powierzchnia łączna: 617 m2 KW PO1P/00124438/8

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 marca 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-12-29 do 2021-03-11

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilda, rejon ulicy Roboczej - teren pod zabudowę mieszkaniową lub usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub usługową położoną w Poznaniu:

rejon ulicy Roboczej obręb Wilda arkusz 13 działka 3/1  (B) pow. 450 m2 KW PO2P/00101594/9

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 lutego 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-12-18 do 2021-02-25

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej - Rybickiej - teren pod zabudowę jednorodzinną szeregową (6 działek do sprzedaży łącznie na rzecz jednego nabywcy)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybyckiej obręb Golęcin arkusz 14

działka 1/156 (RIVb) pow. 454 m2

działka 1/157 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/158 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/159 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/160 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/227 (RIVb) pow. 454 m²

powierzchnia łączna: 2 096 m2 KW PO1P/00318233/8

Działki sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 lutego 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2021 ro godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-12-11 do 2021-02-18

rekomendacje dla uczestników przetargów dot. zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym stanem epidemii

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przetrargów na sprzedaż nieruchomości, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

od 2020-10-13 do 2021-02-28

PRZETARGI ONLINE

UWAGA: 6 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Miasta Poznania, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: gn.przetargi@um.poznan.pl

od 2020-10-19 do 2021-02-28