Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie nr 75/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie nr 75/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w obszarach "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2020 roku

od 2020-02-07 do 2020-12-31

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Dworzeckiego (działka 1/217 i działka 1/218) - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/217 (RIVb) pow. 470 m2 KW PO1P/00318232/1;

rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/218 (RIVb) pow. 546 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 marca 2020 r. Przetargi odbędą się dnia 23 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-02-07 do 2020-03-23

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Dworzeckiego (działka 1/215 i działka 1/216) - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/215 (RIVb) pow. 451 m2 KW PO1P/00318232/1;

- rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/216 (RIVb) pow. 492 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 marca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 12 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-01-31 do 2020-03-12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Podolany, rejon ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej (działka 20/5) - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Poznaniu:

rejon ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 20/5  (Ba) pow. 1613 m2 KW PO1P/00124088/9

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 marca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-01-24 do 2020-03-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej, Koszalińskiej, Gruchmanowej (działka 1/149 i działka 1/150) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/149 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3,

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/150 (RIVb) pow. 3024 m2 KW PO1P/00318227/3.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 lutego 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-12-11 do 2020-02-27

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Naramowice, rejon ul. Rubież - Czarnucha (działka 29/57 oraz działka 29/59) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/57 (RIVa, RIVb) pow. 4548 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/59 (RIVa) pow. 4569 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 lutego 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 20 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-12-10 do 2020-02-20

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Łacina, rejon ul. Brneńskiej i B.Krzywoustego (pole U - działki 3/6 i 4/2) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego obręb Rataje arkusz 07

działka 3/6 (RV) pow. 3033 m2 KW PO2P/00066310/7,

działka 4/2 (RV) pow. 1749 m2 KW PO2P/00066310/7, łączna pow. 4782 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-11-29 do 2020-03-05