Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

informacja o zarządzeniu - ul. Literacka - Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej - Zarządzenie Nr 393/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.06.2020 r.

od 2020-06-03 do 2020-07-16

informacja o zarządzeniu - ul. Dąbrowskiego - Żuraszka

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulic: Dąbrowskiego i Żuraszka - Zarządzenie Nr 392/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.06.2020 r.

od 2020-06-03 do 2020-07-16

Wykaz nieruchomości

Prezydent Miasta Poznania informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/132, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działki nr 81/6, 81/7, 81/8 i 81/9, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 347/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 maja 2020 r.

od 2020-05-27 do 2020-06-17

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, rejon ul. Darniowej (działka 3/144 i działka 3/145) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/144 (RIVa, RV) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5;

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/145 (RIVa, RV) pow. 1718 m2 KW PO2P/00111076/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-29 do 2020-07-02

informacja o zarządzeniu - ul. Wąwozowa - działki: 161/1, 161/2

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Wąwozowej - Zarządzenie Nr 353/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.05.2020 r.

od 2020-05-22 do 2020-07-24

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Naramowice, rejon ul. Czarnucha (działka 29/47) oraz rejon ul. Rubież i Czarnucha (działka 29/57 i działka 29/59) - tereny pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/47 (RIVa) pow. 8387 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/57 (RIVa, RIVb) pow. 4548 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/59 (RIVa) pow. 4569 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 lipca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sala Nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-22 do 2020-08-06

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  lub zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej - obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/6 (Bp) pow. 16 996 m2 KW PO2P/00105640/5 i

działka 5/13 (RIVa) pow. 3540 m2 KW PO2P/00116144/8 - pow. łączna 20 536 m2 oraz

działka 5/14 (RIVa) pow. 1329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 lipca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-13 do 2020-07-16

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, rejon ul. Darniowej (działka 3/142 i działka 3/143) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/142 (RIVa, RV) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5,

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/143 (RIVa, RV) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-08 do 2020-06-15

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, ul. Darniowa - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Darniowa obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/139 (RIVa, RV) pow. 706 m2 KW PO2P/00111076/5

rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/141 (RIVa, RV) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 maja 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-04-24 do 2020-06-04

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Podolany, ul. Strzeszyńska - Lądecka - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Poznaniu:

rejon ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 20/5 (Ba) pow. 1613 m2 KW PO1P/00124088/9.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-04-06 do 2020-06-29

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej, Koszalińskiej, Gruchmanowej (działka 1/149 i działka 1/150) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej  obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/149 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3;

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej  obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/150 (RIVb) pow. 3024 m2 KW PO1P/00318227/3.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna Nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-04-06 do 2020-06-22

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Dworzeckiego (działka 1/217 i działka 1/218) - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/217 (RIVb) pow. 470 m2 KW PO1P/00318232/1;

- rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/218 (RIVb) pow. 546 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-03-31 do 2020-06-18

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej, Koszalińskiej, Gruchmanowej (działka 1/147 i działka 1/148) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/147 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3;

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/148 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 8 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-03-27 do 2020-06-08

Zarządzenie nr 75/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie nr 75/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w obszarach "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2020 roku

od 2020-02-07 do 2020-12-31