Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Moniki Gruchmanowej - Zarządzenie Nr 139/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.02.2022 r.

od 2022-03-09 do 2022-06-30