Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną stanowiące własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Kartuskiej 12/16
- Zarządzenie Nr 631/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2024 r.

od 2024-06-26 do 2024-10-10

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Grudzieniec działka: 63/5,  Zarządzenie Nr 401/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.04.2024 r.

od 2024-04-24 do 2024-12-23

Informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Emmy Puffke działki: 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, każda stanowiąca odrębną ofertę - Zarządzenie Nr 326/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.03.2024 r.

od 2024-03-25 do 2024-10-31