Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej - Zarządzenie Nr 1047/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.12.2019 r.

od 2019-12-19 do 2020-01-23

informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Zdzisława Dworzeckiego - Zarządzenie Nr 1049/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.12.2019 r.

od 2019-12-19 do 2020-02-13