Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

Informacja o ofercie

rejon ul. Jana Pawła II nr 21 obręb Rataje arkusz 02działka 30/1 (Bp) pow. 360 m2 KW PO2P/00006183/9

Przeprowadzono pierwszy przetarg, który zakończył sie wynikiem negatywnym. W przygotowaniu ogłoszenie II przetargu.

od 2023-12-01 do 2024-02-01

Informacja o ofercie

rejon ulic Obodrzyckiej i Garaszewo

obręb Żegrze arkusz 18 działka 13/5 (dr) pow. 3009 m2 KW PO2P/00137392/4

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/6 (RIVa) pow. 8192 m2 KW PO2P/00124053/2

obręb Żegrze arkusz 20 działka 11/8 (RIIIb, RIVa) pow. 36 815 m2 KW PO2P/00124053/2

powierzchnia łączna: 48 016 m2 - mapa poglądowa

Przeprowadzono pierwszy przetarg, który zakończył sie wynikiem negatywnym. W przygotowaniu ogłoszenie II przetargu.

od 2023-12-01 do 2024-02-08

Informacja o ofercie

- ul. Unii Lubelskiej obr. Żegrze ark. 15 działka 13/1 (Bp, RIVa) pow. 12 549 m2 KW PO2P/00105640/5

- ul. Unii Lubelskiej 2 obr. Żegrze ark. 15 działka 13/2 (Bp, RIVa) pow. 8000 m2 KW PO2P/00105640/5

Przeprowadzono pierwsze przetargi, które zakończyły sie wynikiem negatywnym. W przygotowaniu ogłoszenie II przetargów.

od 2023-12-01 do 2023-12-14

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Ugory 89 - Zarządzenie Nr 788/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.10.2023 r.

od 2023-10-26 do 2023-12-21

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Kajki 13 i 15 - Zarządzenie Nr 789/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.10.2023 r.

od 2023-10-26 do 2024-01-01

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu, przy ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej działki 1/255 - 1/257 - Zarządzenie Nr 634/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.07.2023 r.

od 2023-07-28 do 2023-12-31

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu, przy ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej działki 1/252 - 1/254 - Zarządzenie Nr 633/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.07.2023 r.

od 2023-07-28 do 2023-12-31