Oferta: ds. komunikacji międzykulturowej i promocji

Data publikacji: 2020-03-10
Nr ref.: ROM/48/2020
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Stanowisko: ds. komunikacji międzykulturowej i promocji

Zakres podstawowych czynności

 • koordynacja działań społecznych na rzecz integracji międzykulturowej
 • realizacja projektu "Study in Poznań"
 • prowadzenie działań promocyjnych kierowanych do potencjalnych studentów poznańskich uczelni pochodzących z zagranicy
 • promowanie problematyki równego traktowania
 • udział w projektach międzynarodowych realizowanych przez Wydział

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • przynajmniej trzy lata stażu pracy
 • minimum roczne doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w doradztwie z zakresu legalizacji pobytu, nauki i pracy obcokrajowców w Polsce
 • znajomość działań Miasta Poznania na rzecz równości i różnorodności oraz założeń Karty Różnorodności i Europejskiej Karty Różnorodności Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • doświadczenie związane z pracą w środowisku wielokulturowym
 • doświadczenie związane z tworzeniem i prowadzeniem projektów antydyskryminacyjnych i równościowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-03-21.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-10 14:33 - informacja o naborze (Aktualizacja)