Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.9.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-09 2022-03-21
księgowy/a
Nr ref.: CUW-SAZ.110.8.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-07 2022-03-17
ds. realizacji świadczeń
Nr ref.: MOPR/12/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-03-02 2022-03-11
psycholog
Nr ref.: MOPR/10/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-03-02 2022-03-11
specjalista
Nr ref.: 2/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2022-02-25 2022-03-11
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUWJO-I.110.1.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2022-02-18 2022-03-11
specjalista ds. płac
Nr ref.: CUWJO-I.110.2.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2022-02-18 2022-03-11
psycholog (sow) - miejskie centrum interwencji kryzysowej
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.8.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-22 2022-03-07
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.7.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-21 2022-03-04
ds. uzgodnień i projektowania - 1 etat
Nr ref.: ZZM.OA/1100-1/2022
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2022-02-21 2022-03-03
ds. księgowości
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.6.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-02-16 2022-02-28
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/06/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-14 2022-02-28
kontroler biletów
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.5.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-02-11 2022-02-28
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: ZSS/KD/120/6/22
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2022-02-18 2022-02-27
ds. projektowania infrastruktury technicznej
Nr ref.: MPU-KP.1000.7.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-02-15 2022-02-27
ds. realizacji świadczeń
Nr ref.: MOPR/07/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-15 2022-02-24
ds. płac
Nr ref.: MOPR/08/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-15 2022-02-24
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.1.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2022-02-11 2022-02-21
specjalista ds. koordynacji animacji senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.6.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-09 2022-02-21
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.6.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-08 2022-02-18