Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
specjalista ds. cuwjo
Nr ref.: P6.120.1.23
Jednostka: Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
2023-11-10 2023-12-22
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUW-SAZ.110.30.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-08-11 2023-08-25
księgowy / księgowa
Nr ref.: CUW-SAZ.110.29.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-08-11 2023-08-25
główny księgowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/26/23
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2023-08-08 2023-08-22
ds. rozwoju nowoczesnych systemów i aplikacji
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.26.2023
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2023-08-01 2023-08-11
ds. organizacyjnych
Nr ref.: ZDM.DP.110.14.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2023-07-27 2023-08-09
inspektor do spraw obsługi finansowej mieszkańców
Nr ref.: DPS.110.2.26.2023
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2023-07-26 2023-08-07
specjalista ds. kadr
Nr ref.: ZSK/SP-OP-2/23
Jednostka: Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego (XXXII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Komunikacji, Szkoła Policealna nr 32, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 32, internat)
2023-07-31 2023-08-04
główny księgowy 0,5 etatu
Nr ref.: SPS.112.120.4.2023
Jednostka: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
2023-07-14 2023-08-04
młodszy referent ds. edukacji cyfrowej- centrum inicjatyw senioralnych
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.51.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-24 2023-08-03
główny księgowy
Nr ref.: ZSS/KG/072/6/23
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2023-07-18 2023-08-01
psycholog (umowa zlecenie)- centrum wspierania rodzin swoboda ul. swoboda 59, 60-389 poznań
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.50.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-20 2023-07-31
sprzedawca biletów
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.23.2023
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2023-07-19 2023-07-31
specjalista d/s spraw osobowych
Nr ref.: 3/2023
Jednostka: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
2023-07-19 2023-07-31
młodszy wychowawca/ wychowawca- centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.48.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-19 2023-07-31
młodszy wychowawca/ wychowawca- centrum wspierania rodzin swoboda - umowa na czas określony na 1/2 etatu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.49.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-19 2023-07-31
specjalista d/s zus i podatków
Nr ref.: 2/2023
Jednostka: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
2023-07-01 2023-07-31
specjalista d/s płac
Nr ref.: 1/2023
Jednostka: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
2023-07-01 2023-07-31
księgowy/ księgowa
Nr ref.: CUW-SAZ.110.27.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-18 2023-07-28
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUW-SAZ.110.28.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-07-18 2023-07-28