Oferta: ds. aplikacji systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)

Data publikacji: 2022-01-27
Nr ref.: GK/4/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. aplikacji systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-11

Zakres podstawowych czynności

 • współudział w dostosowaniu aplikacji mobilnej "Wywozik Poznań" do poznańskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • bieżąca aktualizacja informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej, zawartych w ww. aplikacji
 • zapewnienie bieżącego kontaktu z mieszkańcami i użytkownikami systemu poprzez ww. aplikację
 • wsparcie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z problematyką ekologiczną, w tym zwłaszcza z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - nauki przyrodnicze, administracja
 • co najmniej roczny staż pracy
 • wiedza ogólna dotycząca gospodarki odpadami (w tym komunalnymi), ekologii, ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
 • doświadczenie w obsłudze aplikacji (internetowych, mobilnych)
 • dobra znajomość MS Office
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizacji zadań edukacyjnych i informacyjnych
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_4_2022.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2022-03-11 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2022-03-11 15:24