Oferta: ds. ewidencji zasobu nieruchomości

Data publikacji: 2022-11-23
Nr ref.: GN/259/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. ewidencji zasobu nieruchomości

Zakres podstawowych czynności

 • udzielanie informacji o nieruchomościach będących w zasobie gminy i Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw z zakresu ustanawiania, przekazywania i wygaszania prawa trwałego zarządu nieruchomości miasta Poznania
 • prowadzenie postępowań w zakresie przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nieruchomości należących do zasobu
 • współpraca przy tworzeniu i prawidłowym funkcjonowaniu ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa
 • sporządzanie analiz i sprawozdań o nieruchomościach będących w zasobie
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomicznych, gospodarka przestrzenna, geoinformacja albo na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa, administracji, gospodarki przestrzennej, ekonomii
 • wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • znajomość technik i zasad obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w obszarze gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: Poznań, ul. Gronowa 20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-12-05.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-11-23 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-11-23 09:58