Oferta: ds. gospodarki energetycznej

Data publikacji: 2023-03-16
Nr ref.: GK/56/2023
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. gospodarki energetycznej
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Zakres podstawowych czynności

 • udział w aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania"
 • realizacja projektów optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu, w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, monitorowanie realizacji umów i efektów wdrażanych działań
 • udział w realizacji innych projektów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii (OZE)
 • prowadzenie działań doradczych, edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w obszarze gospodarki energetycznej Miasta oraz OZE
 • prowadzenie strony internetowej Oddziału Miejskiego Energetyka

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - energetyka, ciepłownictwo, ochrona i inżynieria środowiska, elektrotechnika, OZE lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi bądź doświadczeniem zawodowym w obszarze energetyki
 • wiedza z obszaru energetyki, w tym efektywności energetycznej, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii
 • znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką energetyczną
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z obszaru inżynierii środowiska i/lub ciepłownictwa
 • doświadczenie w pracy związanej z energetyką i/lub ciepłownictwem
 • doświadczenie w prowadzeniu działań doradczych, edukacyjnych i/lub informacyjno-promocyjnych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-04-13.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2023-03-16 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2023-03-16 14:43