Oferta: ds. kontroli terenowej

Data publikacji: 2023-01-31
Nr ref.: GK/29/2023
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. kontroli terenowej
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-03-10

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie planowych i doraźnych kontroli właścicieli nieruchomości oraz podmiotów odbierających odpady komunalne, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktów prawa miejscowego i zawartych umów
 • przygotowywanie raportów i zestawień informacji z systemów informatycznych na potrzeby prowadzonych kontroli
 • współudział w prowadzeniu monitoringu i weryfikacji świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w systemach informatycznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy
 • wiedza ogólna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz aktów prawa miejscowego dot. gospodarki odpadami komunalnymi
 • znajomość reguł postępowania kontrolnego oraz umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 • studia na kierunkach przyrodniczych, ekonomicznych, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo
 • doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem kontroli
 • doświadczenie w pracy związanej z gospodarką odpadami komunalnymi
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze oraz praca w terenie, związana z koniecznością kierowania pojazdem służbowym
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_29_2023.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2023-03-10 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2023-03-10 12:50