Oferta: ds. ksiąg stanu cywilnego

Data publikacji: 2020-01-03
Nr ref.: USC/4/2020
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: ds. ksiąg stanu cywilnego
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń o stanie cywilnym
 • sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg i akt zbiorowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • zlecanie migracji aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • potwierdzanie danych osobowych zawartych w aktach stanu cywilnego na potrzeby organów wydających dowody osobiste oraz ewidencji ludności
 • udostępnianie aktów stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów aktów zgonu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie związane z rejestracją aktów stanu cywilnego  
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • sumienność, skrupulatność, dokładność oraz gotowość do pracy wymagającej skupienia na powtarzalnych czynnościach
 • wysoki poziom umiejętności społecznych 

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie związane ze stosowaniem procedury administracyjnej
 • doświadczenie w pracy związanej z wprowadzaniem dużej liczby danych do baz elektronicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-01-13.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-03 14:16 - Informacja o naborze (Aktualizacja)