Oferta: ds. księgowości

Data publikacji: 2021-07-21
Nr ref.: FN/125/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości
Informacje dodatkowe: Miejsca pracy: pl. Kolegiacki 17

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od placówek oświatowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych/budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego oddziału i zbiorczego za placówki oświatowe
 • opracowywanie planu budżetu zadaniowego oddziału
 • uzgadnianie wysokości planu budżetowego placówek oświatowych z Wydziałem Oświaty
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • prowadzenie ewidencji sporządzanych przelewów na poszczególne placówki oświatowe
 • przyjmowanie dyspozycji przekazania środków od placówek oświatowych i ich weryfikacja formalno-rachunkowa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w księgowości w jednostce finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-08-09.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-07-21
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-07-21 12:23