Oferta: ds. księgowości funduszy unijnych

Data publikacji: 2020-05-20
Nr ref.: FN/72/2020
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości funduszy unijnych
Informacje dodatkowe: ODDZIAŁ SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie urządzeń księgowych projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
 • opracowywanie procedur finansowo-księgowych do rozliczanych projektów
 • przyjmowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i ich weryfikacja formalna
  i merytoryczna
 • współudział w opracowaniu sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zestawień i informacji dot. bieżącej sytuacji finansowej oraz o obrotach
  i saldach poszczególnych kont księgowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z księgowością lub finansami
 • znajomość zasad rachunkowości i księgowości budżetowej
 • umiejętność sporządzania sprawozdań

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w obszarze księgowości budżetowej lub finansów publicznych  
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych
 • kursy/szkolenia z rachunkowości/finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-05-31.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-21 08:00 - Informacja o naborze (Aktualizacja)