Oferta: ds. obsługi rachunkowej

Data publikacji: 2022-08-05
Nr ref.: GN/197/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. obsługi rachunkowej

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • kontrolowanie prawidłowości dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • przygotowywanie przelewów
 • obsługa elektronicznego systemu bankowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ewidencja środków trwałych
 • udostępnianie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy, w tym przynajmniej roczne doświadczenie w obszarze księgowości

albo

 • wykształcenie wyższe na kierunkach finanse, rachunkowość, ekonomia albo na innych kierunkach uzupełnione rocznym doświadczeniem w obszarze księgowości
 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych

Wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach w obszarze księgowości w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Gronowa 20
 • praca głównie przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-08-22.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 00:00
Opis zmian: zmiana w zakresie zadań (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Kuśnierz
Data i godzina publikacji: 2022-08-05 12:08