Oferta: ds. planowania i realizacji budżetu

Data publikacji: 2020-01-10
Nr ref.: Kl/6/2020
Wydział: Wydział Kultury
Stanowisko: ds. planowania i realizacji budżetu

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją budżetu w zakresie kultury
 • przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji budżetu, zmian i przeniesień w budżecie Miasta oraz  wykonywanie prac związanych ze  zmianami zatwierdzonymi uchwałą budżetową,  w tym z urealnianiem planów finansowych w zakresie kultury
 • kontrolowanie i opiniowanie projektów planów oraz preliminarzy budżetowych opracowanych  przez miejskie instytucje kultury, przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału
 • sprawdzanie i opracowywanie sprawozdań miejskich instytucji kultury, przygotowywanie sprawozdań finansowych Wydziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu finansów i rachunkowości
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej roczne w obszarze finansów
  i księgowości
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i rachunkowości
 • dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury
 • umiejętność analizowania wielkości ekonomicznych i sporządzania ich zestawień

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej lub w instytucjach kultury w zakresie dotowania i rozliczania budżetu instytucji
 • doświadczenie w zakresie kontroli finansowej
 • studia podyplomowe, kursy z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rozliczania dotacji
 • podstawowa wiedza z zakresu finansowania projektów ze środków UE

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
  • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-01-20.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-10 15:28 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)