Oferta: ds. rady miasta

Data publikacji: 2023-09-18
Nr ref.: OR/160/2023
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. rady miasta
Informacje dodatkowe: Oddział Organów Miasta

Zakres podstawowych czynności

 • dokonywanie korekty językowej i redakcyjnej aktów prawnych - projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta, pism okólnych
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych na podstawie stanowisk wydziałów
 • redagowanie opinii Prezydenta Miasta Poznania do projektów uchwał przygotowanych z inicjatywy radnych, klubów radnych i mieszkańców na podstawie opinii wydziałów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zakresie korekty językowej tekstu i edycji
 • umiejętność jasnego i zwięzłego redagowania tekstów
 • znajomość zasad redagowania aktów prawnych
 • skrupulatność, dokładność i wnikliwość
 • bardzo dobra obsługa narzędzi/programów wspierających korektę językową, w tym MS Office (Word)  

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - humanistyczne, językoznawstwo, nauki społeczne, prawo lub studia podyplomowe edytorskie
 • doświadczenie przy redagowaniu i analizie tekstów wydawanych przez organy administracji publicznej
 • umiejętność przygotowywania pism i dokumentów zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki 17
 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-10-02.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2023-09-26 00:00
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2023-09-26 10:14