Oferta: ds.sprawozdawczości

Data publikacji: 2020-06-30
Nr ref.: FN/92/2020
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds.sprawozdawczości
Informacje dodatkowe: ODDZIAŁ REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

Zakres podstawowych czynności

prowadzenie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych, w tym m.in.:

 • przyjmowanie i kontrola jednostkowych sprawozdań budżetowych
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych
 • monitorowanie wykonania budżetu
 • dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego
 • kontrolowanie dokumentów finansowych oraz środków na wydatki
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz finansowych z zakresu sprawozdawczości
 • przygotowywanie danych do oceny ratingowej Miasta

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie w działach finansowych lub księgowości  
 • wiedza z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • sprawna obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 • studia podyplomowe z rachunkowości lub finansów
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań/raportów i analiz finansowych
 • doświadczenie w pracy w  jednostkach sektora finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-07-13.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-30 14:31 - Informacja o naborze (Aktualizacja)