Oferta: ds. zabytkow nieruchomych

Data publikacji: 2019-10-09
Nr ref.: . MKZ/199/2019
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Stanowisko: ds. zabytkow nieruchomych
Informacje dodatkowe: Praca na 0,5 etatu, na czas określony do końca 2021 r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-22

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków nieruchomych na terenie miasta
 • przygotowywanie projektów decyzji konserwatorskich, postanowień i zaświadczeń
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - historia sztuki, konserwatorstwo
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze ochrony zabytków
 • wiedza z zakresu historii sztuki i zabytków nieruchomych miasta Poznania
 • wiedza z zakresu konserwacji zabytków, w tym ich ochrona prawna
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu konserwatorstwa i zabytkoznawstwa, rewitalizacji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • praca na wysokości
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_MKZ_199_2010.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Kuśnierz
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-22 13:08 - informacja o wyniku naboru 199/2019 (Aktualizacja)