Oferta: ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni

Data publikacji: 2023-09-19
Nr ref.: KSr/161/2023
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni

Zakres podstawowych czynności

 • wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz interwencji dotyczących uszkodzenia, zniszczenia lub nielegalnej wycinki
 • przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w prowadzonych sprawach
 • udział w monitorowaniu wydanych decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów, m.in. opłat, kompensacji przyrodniczych
 • organizowanie i udział w wizjach lokalnych w terenie, ocena drzewostanu i zbieranie dokumentacji w prowadzonych sprawach

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: ogrodnictwo lub leśnictwo lub inne kierunki obejmujące dendrologię
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych bezpośrednio z wykorzystaniem wiedzy dendrologicznej
 • wiedza przyrodnicza, a zwłaszcza dendrologiczna oraz praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym
 • ogólna znajomość zagadnień prawnych i merytorycznych z zakresu ochrony przyrody, zwłaszcza ochrony drzew i krzewów
 • umiejętności obsługi klienta i współpracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody, kształtowania terenów zieleni lub o zbliżonej tematyce

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Gronowa 22, Poznań
 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu krajobrazu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-10-10.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2023-09-19 00:00
Opis zmian: KSr/161/2023 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2023-09-19 10:31