Oferta: kierownik centrum zarządzania kryzysowego

Data publikacji: 2021-04-28
Nr ref.: ZKB /63/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: kierownik centrum zarządzania kryzysowego
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: ul.Libelta 16/20

Zakres podstawowych czynności

kierowanie zespołem i realizacją zadań Oddziału (CZK), w tym m.in.:

 • prognozowanie, opracowywanie, aktualizowanie i mapowanie zagrożeń na terenie miasta Poznania
 • opiniowanie planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
 • przygotowywanie ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia, w tym niezbędnych procedur i dokumentów oaz zapewnienie sprzętu i warunków do jej przeprowadzenia
 • integrowanie służb i innych podmiotów w działaniach mających na celu ochronę ludności, mienia, infrastruktury oraz likwidację skutków klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń
 • określanie potrzeb w zakresie technicznych systemów bezpieczeństwa mających na celu ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach
 • prowadzenie monitoringu stanu wód oraz przygotowywanie niezbędnych danych w celu ogłoszenia i kierowania akcją przeciwpowodziową
 • nadzór i koordynacja zagadnień związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum czteroletni staż pracy, w tym trzy lata na stanowisku związanym z realizacją zadań w sytuacji zagrożeń lub bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • doświadczenie w administracji publicznej
 • wiedza z obszaru zarządzania kryzysowego
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i presji

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: bezpieczeństwo narodowe, administracja, nauki społeczne
 • kursy/szkolenia z ochrony ludności, przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej , udzielania pierwszej pomocy, finansów publicznych
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na bezpieczeństwo Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa oraz  pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-05-10.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28
Opis zmian: Korekta w tekście (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-04-28 12:53