Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SAT.271-6/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego

zmiana dotyczy sygnatury postępowania z SAT.271-6/2020 na SAT.271-30/2020. Zmianie uległ również termin składania ofert z 14 stycznia 2020 godzina 9.00 na 22 stycznia 2021 godzina 9.00.

07/06/2021