Przedszkole Nr 36 im. Marii Kownackiej

Kierownik/Dyrektor

Renata Wais
ul. Perzycka 30B, 60-182 Poznań
61 677 10 01
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301628346
przedszkole36@post.pl
www.przedszkole36.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości (intelektualno-duchowej, psychofizycznej, społeczno-moralnej) z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału;
2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny.Zadania przedszkola:1) zapewnienie wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego rozwoju;
2) dostosowanie metod, treści i organizacji pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dziecka.
3) prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami dziecka.
4) zapewnienie każdemu dziecku tych samych warunków rozwoju i dawanie takich samych szans odnoszenia sukcesów.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej - stan na dzień 01.01.2023 r.Rozdział 801 04 - 2 972662,00 Rozdział 80146 - 10 823,00 Rozdział 80149 - 15859,00  Rozdział - 801 95 - 10 732,00 WRD - 0,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto mienia - stan na dzień 01-01-2023 r. -  2 295 602,00  zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Wais
Data wytworzenia informacji: 2023-03-03 00:00
Opis zmian: Statut Przedszkola nr 36 aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Wais
Data i godzina publikacji: 2023-03-03 12:01