Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu (sp5)

Kierownik/Dyrektor

Renata Grzegorzewicz-Zielony
ul. R. Traugutta 42, 61-514 Poznań
61 833-35-48
godziny urzędowania: 8,00-15,00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000227896
sp5@po.home.pl
sp5poznan.pl

Kompetencje i zadania

Określa STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 w POZNANIU

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)

REGON 000227896NIP 783-12-16-261

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja uczniów,Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,Ewidencja akt osobowych pracowników,Księga kontroli zewnętrznej,Księga protokołów R.P.Księga arkuszy ocen,Księgi inwentarzowe,Księga druków ścisłego zarachowania,Księga zarządzeń wewnętrznych,Rejestr skarg i wniosków,Rejestr wypadków uczniów i pracowników,Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,Składnica dokumentacji szkoły.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-01-12 00:18