Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: PDT-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona wraz z dowiązaniem budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

21/05/2021