Zamówienie: PDT-01/2021

Sygnatura zamówienia: PDT-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 22 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
kontakt: telefon 61 865-89-07
email: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona wraz z dowiązaniem budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

14 maja 2021 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 kwietnia 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Butlewski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-29
Opis zmian: korekta opisu pliku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Grzegorz Butlewski
Data i godzina publikacji: 2021-04-29 11:54