Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kierownik/Dyrektor

Witold Draber
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
tel. 61 646 78 51, faks 61 646 78 51 Telefon alarmowy (całodobowy): 609 794 670
psse.poznan@pis.gov.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2015-08-03 13:31 - zmiana adresu (Aktualizacja)