Petycje - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Data złożenia petycji Organizacja Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2018-05-23 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców miejscowości Kobylniki Małe ws budowy trasy rowerowej

Mieszkańcy miejscowości Kobylniki Małe gm. Rokietnica (lista podpisów zanonimizowana).

2018-08-20 Zarząd Dróg Miejskich Modernizacja ul. Łozowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do św. Szczepana

Mieszkańcy ulicy Łozowej

2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców w sprawie podniesienia bezpieczeństwa na ul. Belwederskiej

Mieszkaniec ulicy Belwederskiej

2018-11-30 Zarząd Dróg Miejskich Petycja w sprawie zabezpieczenia przejścia dla pieszych na ul. Sypniewo

Mieszkaniec ulicy Sypniewo

2019-07-16 Zarząd Dróg Miejskich Zbiorcza informacja o petycjach w 2018 roku

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

2019-11-06 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców ul. Saperskiej, Rolnej, Czwartaków i Partyzanckiej ws. Strefy Płatnego Parkowania

Mieszkańcy ulic: Saperskiej, Rolnej, Czwartaków, Partyzanckiej

2020-05-05 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców ws. montażu barier na ul. Leszczyńskiej i Bojanowskiej

Mieszkaniec Poznania

2020-07-01 Zarząd Dróg Miejskich Zbiorcza informacja o petycjach w 2019 roku

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

2020-07-23 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców ul. Przełęcz ws. budowy chodnika

Mieszkańcy ul. Przełęcz w Poznaniu

2020-11-20 Zarząd Dróg Miejskich Petycja ws. zmiany organizacji ruchu przy ul. Bernata

Mieszkańcy ul. Bernata w Poznaniu

2021-01-19 Zarząd Dróg Miejskich Petycja ws. utwardzenia, wykonania odwodnienia i oświetlenia na ul. Sytkowskiej

Mieszkańcy ul. Sytkowskiej

2021-02-02 Zarząd Dróg Miejskich Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ul. Grudzieniec

Mieszkańcy ul. Grudzieniec

2021-02-18 Zarząd Dróg Miejskich Petycja ws. wykonania pomiarów natężenia hałasu na os. Bolesława Śmiałego

Mieszkańcy osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu

2021-03-08 Zarząd Dróg Miejskich Zbiorcza informacja o petycjach w 2020 roku

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

2021-03-23 Zarząd Dróg Miejskich Remont ul. Makowej

mieszkańcy ul. Makowej

2021-05-06 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców ul. Darniowej ws. montażu progów zwalniających i budowy chodnika

Mieszkańcy ul. Darniowej

2021-06-02 Zarząd Dróg Miejskich Petycja przedsiębiorców z ul. Wrocławskiej ws. Cocktailbar Mozaika

Przedsiębiorcy z ul. Wrocławskiej

2021-06-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

2021-07-02 Zarząd Dróg Miejskich Zabezpieczenie środków na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lubczykową / Łopianową, a granicą osiedli Morasko - Radojewo i Umultowo

Mieszkańcy osiedla Morasko - Radojewo

2021-07-20 Zarząd Dróg Miejskich Zabezpieczenie środków finansowych na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lubczykową / Łopianową, a granicą osiedli Morasko - Radojewo i Umultowo

Mieszkanka Radojewa

2021-11-25 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców ul. Klin ws. zmiany organizacji ruchu

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul. Klin

2022-02-16 Zarząd Zieleni Miejskiej petycja w sprawie uporządkowania zieleńca przy ul. Pochylej i Obodrzyckiej w Poznaniu

Strona społeczna

2022-03-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Analiza wpływu, rozpatrywania i załatwiania spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji w MPU za rok 2021

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

2022-05-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja przeciwko nowej zabudowie pomiędzy ul. Galla Anonima i Dąbrowskiego raz na ul. Galla

Mieszkańcy Jeżyc

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja o zmianę zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu

Mieszkaniec

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja dotycząca przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz projekcie Studium

Grzegorz Rzyminiak

2022-05-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mieszkaniec

2022-05-19 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja mieszkańców Moraska w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie tzw."widelca moraskiego"

Mieszkańcy

2022-10-07 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców w sprawie poprawy bezpieczeństwa i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Ostatniej

Mieszkańcy ul. Ostatniej

2022-10-11 Zarząd Dróg Miejskich Zbiorcza informacja o petycjach w 2021 roku

-

2022-10-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja dotycząca danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Szulc-Efekt sp. z o.o.

2023-03-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja za 2022 rok

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ