Petycja do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji 2022-10-17
Tytuł Petycja dotyczy zmiany nazw ulic i innych kwestii.
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Osoba fizyczna

Opis

Petycja dotyczy zmiany nazw ulic i innych kwestii.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: PMP
Data wytworzenia informacji: 2022-10-31 00:00
Opis zmian: Dodano treść (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Chmielecka
Data i godzina publikacji: 2022-10-31 13:13