Petycja do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji 2017-12-15
Tytuł Petycja w sprawie zmiany mpzp i zalesienia rekreacyjnego
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Radny Miasta Poznania

Michał Boruczkowski

Opis

Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Park Golfowy Poznań - Krzyżowniki". W ocenie wnioskujacego plan nie jest realizowany, a przeznaczony na ten cel teren od lat nie jest zagospodarowany. Wnioskujący wskazuje, że mieszkańcy oczekują przeznaczenia tego terenu na cele rekreacyjne częściowo zalesione, a częściowo wyposarzone w infrastrukturę rekreacyjną.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1195) o tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Z treści żądania wynika, że mieszkańcy oczekują zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym sprawa nie będzie rozpatrywana jako petycja i została przekazana do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w celu oceny wniosku zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodanie petycji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2017-12-21 08:56