Plan Gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
z późniejszymi zmianami) nałożyła na Miasto wymóg sporządzenia Planu gospodarki odpadami dla osiągnięcia celów, założonych w polityce ekologicznej państwa, tj.:
- zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich powstawania,
- zapewnienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie miasta.
Zaproponowane w Planie rozwiązania, obejmujące działania i projekty, zmierzają do zorganizowania zintegrowanego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

Plan Gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2012-04-18 09:25 - korekta linku (Aktualizacja)