Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-11-16 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na stronie: www.poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 697/20) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.
  2. Projekt uchwały (PU 696/20) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2021.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: posiedzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2020-11-09 09:30