Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-09-22 13:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1032/21) w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2021.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1031/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1028/21) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1035/21) w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I"
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1036/21) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1037/21) w sprawie podziału obszaru miasta Poznania na sektory.
  7. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1038/21) w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1025/21) zmieniającego uchwałę Nr  XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez  Zakład Lasów Poznańskich.
  9. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji - Konrad Zaradny
Data wytworzenia informacji: 2021-09-15
Opis zmian: Posiedzenie KOŚiGK (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Angelika Piotrowska
Data i godzina publikacji: 2021-09-15 15:32